Cầu thang sắt đẹp

2,600,000

Kích thước cầu thang theo yêu cầu.

Tay vin cầu thang bằng sắt giá 2.600.000/m dài

Tay vin cầu thang bằng gỗ giá 2.800.000/m dài

Thi công sơn hoàn thiện sản phẩm.

Màu sơn theo yêu cầu.

Cổng của nhôm đúc Sao Băng Cổng của nhôm đúc Sao Băng
Mã: SB49 Danh mục: