Cổng rào sắt đẹp

2,800,000

Kích Thước Theo yêu cầu
Vật liệu Sắt tấm cắt CNC
Sắt 5mm Giá 2.800.000/m2
Sắt 8mm Giá 3.800.000/m2
Thi Công Thi công hoàn thiện
Sơn Sơn 2K, 2 thành phần.
Cổng của nhôm đúc Sao Băng Cổng của nhôm đúc Sao Băng
Mã: SB16 Danh mục: